Personakt Antavla

Jonas Petter Andersson - Byström - Hallin

Bleckslagare, korgmakare, hästbytare.

Far:Anders Eriksson - Byström - Hallin (1818 - 1911)
Mor:Helena Sofia Jonasson - Melldahl (1807 - 1851)

Född:1844-03-06 Skön sn, Västernorrlands län, (Y) 1)- Resandesläkter i Ångermanland 1995

- Född så enligt fängelsepastorn vid fångvårdsanstalten i Härnösand [D III a:26]
- Enligt fångvårdsanstalten i Härnösand [D III a;19] född 16 apr. 1844 i Skön sn. (ej noterad i födelseboken för Skön).
- Då inget bevis för hans dop kunde anskaffas döptes han på Långholmen den 21 apr. 1877 med sitt gamla namn Jonas Peter.
 

Äktenskap med Maria Sophia Carlsdotter (1845 - )

Skilsmässa:1879

Barn:
Amanda Maria Pettersson (f. Byström) (1865 - 1947)
Karl Ferdinand Byström (1870 - )
Karolina Charlotta Byström (1874 - )

Barn med Matilda Helena Larsson (1858 - 1922)

Barn:
Helena Kristina Petronella Pettersson (1895 - 1969)
Alexander Pettersson (1896 - 1973)
Olga Vilhelmina Fagerberg (f. Pettersson) (1898 - 1983)
Oskar Georg Pettersson (1900 - )
Alfred Algot Pettersson (1902 - )

Sambo med Johanna Sofia Magdalena Fredriksson (1861 - )


Noteringar

[Släktforskarnas årsbok 1995 sida 163. av Bo Lindwall].
1861-01-21 Intogs på häktet i Gävle, anklagad för stöld.
1861-03-08 Dömdes för första resan stöld och överlämnades i enskild persons vård.
1867-05-18 Häktad i Härnösand, anklagad för misshandel.
1867-06-07 Frikänd efter rannsakning i Selångers häradsrätt.
1867-06-11 Frigavs efter förhör på landskansliet i Härnösand.
1870-10-29 Intogs på häktet i Gävle och förhördes på landskansliet, men frikändes samma dag och förpassades till Underviks sn.
1871-11-20 Dömd av Sundsvall rådhusrätt till fyra dagars fängelse på vatten och bröd för slagsmål.
1871-11-21 Ankom till fängelset i Härnösand.
1873-06-04 Intogs på häktet i Härnösand.
1873-06-05 Sundsvalls rådhusrätt dömde han för andra resan stöld till ett års straffabete.
1873-09-24 Sändes till Stockholms cellfängelse med ångaren Hernösand II.
1873-09-25 Stockholms länsfängelse Inskriven där.
1874-03-29 Frigavs från Stockholms länsfängelse.
1875-09-13 Intogs på häktet i Härnösand.
1875-11-15 Dömdes av Sundsvalls rådhusrätt till tre års straffarbete för grövre våld.
1875-11-18 Sändes till Långholmen och avtjänade där sina tre år.
1887-04-12 Häktad i Härnösand, misstänkt för dråp.
1887-04-29 Ramsele häradsrätt, dömdes för dråp till sex års straffarbete.
1887-05-14 Intogs på Långholmen [Centralfängelset Långholmen AIa:14 (1885-1889) Bild 185 / sid 136][AID: v84195.b185.s136]
1890-02-14 Centralfängelsett i Malmö dit han sändes och senare frigavs 1893-02-04

- Jonas Petter Byström - Hallin hade den 19 sep. 1879 dräpt sin dåvarande svärfar "hästbytaren" Johan Fredrik Fredriksson, men blev ej gripen och dömd fören 1887.
Jonas hade under de åren fram till 1879 levt med Maria Sofia Karlsdotter (f. 1855) och hade med henne tre barn.

-Efter sitt avtjänade straff på Långholmen (3år se ovan) träffade han år 1779, när han var utsläppt från Långholmen, Johanna Sofia Fredriksson som då var ca:18 år och resta med henne och hennes föräldrar fram tills då dråpet på Sollefteås marknad inträffade på svärfarden i sep. 1879.
- Anledningen till dråpet skall ha varit att Jonas kom i gräl med sin svärfar om hans förra fästekvinna "Maria Sofia Karlsdotter" som de råkade träffat på marknaden och som anklagade Jonas för att ha övergivit henne, Svärfader skulle varit orolig och anklagat Jonas med att han skulle lämna hans dotter för den förra kvinnan och tumult uppstod. Efter dråpet flydde Jonas & Johanna Sofia till Norge, där han kallade sig Karl Karlsson. Han hade fått 4 barn med Johanna Sofia när han häktades år 1787, den älsta 8 år och den yngsta 8 veckor.

- Efter frigivningen från fängelset i Malmö 1893, träffade Jonas snart en ny kvinna vid namnet Mathilda Helena Larsson (f.1858) och de fick fem barn ihop.

_________________________________________________________________________
[Källa AD-Online: Fångvårdsanstalten i Östersund DIIId:3 (1855-1864) Bild 570 / sid 48][AID: www.arkivdigital.se/aid/show/v219626.b570.s48
- år1862. Petter Jonas Andersson (Byström) f. 1852 i Oktober i Skön Socken, Medelpard, Hamre by.
- noterade föräldrar,A. Hallin & Lena Melldal (död)
- Ogift.
- 5/10 av länsman Eklund för stöld
. den 11/3-1863 frigiven.
- - - - - - - - - -
[Källa AD-Online: Fångvårdsanstalten i Östersund DIIId:3 (1855-1864) Bild 670 / sid 58][AID: www.arkivdigital.se/aid/show/v219626.b670.s58
- (år 1863) noterad som16 år gammal
- - - - - - - - - -
[Källa: Landsarkivet i Vadstena DVE:1 Norrköpings Poliskammare, 1875]
Anders Olof Hallin, född 1841-02-10 i Bergsjö socken, Gefleborgs län. Senaste kyrkoskrivningsort var Gefle. Straffad för Tredje resan stöld och misshandel samt begagnande af falskt prestbetyg till Hernösands Rådhus Rätt den 1872-11-07 i 3 år, 12 dagar och började avtjäna straffet 1872-11-18. Tidigare straff: Första och andra resan stöld, samt dråp. Signalement: Brunt hår, ljust skägg, blå ögon, rak näsa, bred mun, ljus hy. Längd: 5 fot och 5 tum och 6 linjer. Kroppsbyggnad: stark. Andra kännetecken: ett ärr å högra höften, ett ärr i pannan, ett ärr å högra tummen, samt tatuerad å högra armen.
Frisläpptes 1875-11-30 från Straff-fängelset å Långholmen och förpassades till Gefle efter avtjänat straff vid en ålder av 34 år. Under strafftiden intjänat belopp om 39 kronor och 22 öre. Utskriven av Fredr. Bennerventz., 1875-11-30 i Långholmen.
Nummer: 14
Nummer i stamrullan: 4472
Nummer i porträttrullan: 12


[Polisunderrättelser: 1878-09-27 Frigivning av fångar].
f. 1844-03-06, f.d bleckslagare, f. Skön sn, hemort Underviks sn, misshandel. 1875-11-28 - 1878-10-17, 33,21 kr, foto 366.

[Källa: Landsarkivet i Vadstena DVE:3 Norrköpings Poliskammare, 1878]
f. Bleckslagaren Johan Petter Byström, född 1844-03-06 i Sjö S:n, West. Norrb. Län. Senaste kyrkoskrivningsort var Underviks S:n Gefleb. Län.
Straffad för Misshandel till Sundsvalls Rådst.Rätt den 1875-11-15 i 3 år och började avtjäna straffet 1875-11-17. Tidigare straff: ostraffad.
Signalement: Mörkbrunt hår, mörkbrunt skägg, blå ögon, rak näsa, ordinär mun, ljus hy. Längd: 5 fot och 9 tum och 9 linjer. Kroppsbyggnad: stark. Andra kännetecken: Ett större ärr å venstra armen, 2:ne lama fingrar å venstra handen (ring och lillfingret) samt 2:ne ärr öfver venstra handen. Frisläpptes 1878-10-17 från Straff- fängelset å Långholmen och förpassades till Bergsjö S:n Gefleborgs Län efter avtjänat straff vid en ålder av 34 år. Under strafftiden intjänat belopp om 20 kronor och 97 öre. Utskriven av Fredr. Bennerventz, 1878-10-17 i Långholmen.
Nummer: 273
Nummer i stamrullan: 4963
Nummer i porträttrullan: 366


1879-09-23 Efterlyst. Förre bleckslagaren Johan Petter Byström, f. 1744-03-06 i Sköns sn Gävleborgs län, har efter begånget dråp avvikit från Härnösand. Byström, vilken förut undergått 3 års str.arbete för misshandel, är nära 6 fot hög, med mörkbr. hår, långlagt ansikte, blå ögon, rak näsa o. stark kroppsbyggnad samt har ett ärr å v. underarm, två lama
?ngrar å v. handen, 1 ärr å ena kinden nära näsan o. 2 ärr över v. handen - se P. U. 1878 N.o 80 D. o. Långh. port. N.o. 366 - Han torde noggrant efterspanas o. vid anträfandet förpassas till Kgns Bfhde i Västernorrlands län, vilken härom framställt begäran.

1879-09-25 Efterlyst. Kringstrykande hornarbetaren Jonas Petter Pettersson fr. Bergsjö sn har avvikit fr. Helgums sn efter begånget dråp. Han är omkr. 30 år gl, lång o. stadig till växten, ljuslagd, med brunt, lockigt hår, blå ögon o. ett ärr på ena sidan av näsan, lill- o. ring?ngren på h. handen styva, samt vid avvikandet iklädd blå byxor, rock, grå mössa o. stövlar. Han torde jämte en åtföljande 18-års kvinna vid namn So?a Fredricsson häktas o. till K.B. i Västernorrl. län ioförpassas för undergående av rannsakning, enl. begäran af Kr.-länsm. Allberg i Västernorrl. 3:e D.

1879-09-30 Diverse underrättelser. 1:o. I P. U. N:o 113 A. 1 efterlyste Johan Petter Byström o. i 114 A. 5 efterlyste Jonas Petter Pettersson hafva befunnits vara en o. samma person. Byström-Pettersson har under benämningen “Jonas Petter” jämte den dräpte Johan Fredrik Fredriksson från Piteå o. dennes hustru o. 6 barn kringvandrat i Norrland som hästbytare samt därunder jämväl begagnat namnet Hallin. Genast efter dråpet d. 17/9 begav han sig på ?ykten medtagande en Fredriksson tillhörig sv. häst åtföljd av Fredrikssons 18-åriga dotter So?a Magdalena. Dagen efter brottet hava de varit sedda i närheten av Sollefteå. So?a Magdalena Fredriksson uppgives hava varit iklädd sv. o. grönrutig kjortel, blå
vadmalströja o. grå ylleduk på huvudet, enl. medd. fr. Kgns Befhde i Västernorrl. län.

[Enligt tidningen Kalmar 1887-04-21, s. 2:]
- Sent straff. För 8 år sedan föröfwades i Helgums socken i Ångermanland dråp å arbetaren Johan Fredrik Fredriksson från Piteå. För dråpet efterlystes förre bleckslagaren, hästbytaren Johan Peter Byström-Hallin. Han lyckades dock undkomma och har under alla dessa år icke afhörts. Nu först har han ertappats och förpassats till Hernösand för undergående af ransakning. (H.=P.)

1887-06-16 Häktad. 1:o I N:ris 113 A. 1, 114 A. 5 och 116 C. 1 - 79 omnämnde Johan Petter Byström Hallin, född 1844-03-06, har under nästlidne april månad blivit häktad i Bollnäs av kronolänsman A. Delin samt den 29/4 av Ramsele H. R. dömd att för dråp undergå sex års strafarbete, enligt meddelande av kronolänsman Allberg i Helgums distrikt, Västernorrlands län.


Källor

1)Bo Lindwall